De Week van het Geld

Het doel van De Week van het Geld is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en extra aandacht schenken aan financiële educatie.
De hele week vinden er allerhande activiteiten plaats, gericht op het onderwijs en het brede publiek. Dit jaar is ‘Jouw krediet… gewikt en gewogen’ het centrale thema van De Week van het Geld.

De Week van het Geld is een initiatief van Wikifin.be, in samenwerking met De Tijd en Radio 2. In 2018 vindt deze nationale themaweek voor de tweede keer plaats, van 12 tot 18 maart. Omdat Wikifin.be en De Tijd reeds enkele jaren initiatieven nemen om de financiële geletterdheid van de bevolking te bevorderen, is het vanzelfsprekend dat beide de handen in elkaar slaan en vele partners enthousiast maken om mee te werken aan De Week van het Geld. Met dank aan mediapartner Radio 2 wordt het thema nog ruimer besproken en worden geldzaken extra in de kijker geplaatst.

De Week van het Geld loopt gelijktijdig met de Global Money Week en de European Money Week.

De FSMA

De FSMA is de Belgische Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten. Het is een autonome openbare instelling die onder andere als wettelijke opdracht heeft de consument op het vlak van financiële dienstverlening te beschermen. De FSMA heeft geen commerciële doelstellingen.

Meer info? http://www.fsma.be

Wikifin.be

Wikifin.be is het programma financiële educatie van de FSMA. Om de burger meer financieel geletterd te maken heeft Wikifin.be een programma met 3 pijlers uitgebouwd:

  • De portalsite www.wikifin.be met neutrale, betrouwbare en praktische informatie over geldgerelateerde thema’s. De website bevat ook quizzen en praktische tools, zoals een spaar-, immo- en erfenissimulator, en allerlei handige tips om met je geld om te gaan.
  • Het onderwijs: Wikifin.be draagt, in samenwerking met de autoriteiten bevoegd voor onderwijs, bij tot de sensibilisering van de onderwijsnetten om financiële educatie een plaats te geven op school. Op het online platform http://www.wikifin.be/nl/wikifin-at-school is veel en divers gratis materiaal beschikbaar. En het aanbod wordt permanent uitgebreid!
  • Het bevorderen van de samenwerking met diverse overheids- en non-profitorganisaties rond financiële educatie. Het organiseren van De Week van het Geld past in dit kader.

Meer info? http://www.wikifin.be

De Tijd

Als zakenkranten zetten De Tijd en L’Echo zich al jaren in voor een brede financiële educatie. Geldzaken en economie blijven al te vaak thema's die we uit de weg gaan bij het opvoeden van onze (klein)kinderen. Nochtans is een goed begrip van financiële thema's van groot belang, blijkt telkens weer. En met een beetje basiskennis is de bevolking veel beter gewapend tegen financiële ongelukken. De Tijd en L'Echo willen de belangrijkste geldvragen van de bevolking daarom op een zeer toegankelijke manier beantwoorden.

Meer info? http://www.tijd.be