Informatie

De FSMA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of de volledigheid van enige informatie, tools en gegevens en andere elementen (het Materiaal) op deze website, op de websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze website verwijzen.

De FSMA is nooit verantwoordelijk voor eventuele handelingen, beslissingen, fouten, verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van het Materiaal van deze website of websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze website verwijzen.

In geval van overmacht kan de toegang tot de website onderbroken zijn. FSMA kan eveneens zelf de toegang onderbreken voor onderhoud, aanpassing of enige andere reden. FSMA is niet aansprakelijk voor die eventuele onderbrekingen of de gevolgen daarvan voor de gebruiker.

Wanneer de FSMA verwittigd wordt van eventuele onjuistheden, zal zij zo snel mogelijk overgaan tot verbetering.

Auteursrechten

De op deze website weergegeven informatie, tools, gegevens en andere elementen (het Materiaal) zijn en blijven eigendom van de FSMA en het hierna opgesomde toegelaten gebruik van het Materiaal doet geen afbreuk aan de auteursrechten of enige andere rechten van de FSMA. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden en publiceren van Materiaal is toegelaten voor louter persoonlijk of privégebruik. Tenzij de FSMA daar voorafgaand en schriftelijke toestemming voor geeft, is elk ander gebruik van het Materiaal verboden. Het Materiaal mag in geen geval worden gecommercialiseerd of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Cookie-beleid deweekovergeld.be

Deze website maakt gebruik van twee cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Dit zijn kleine tekstbestanden dat op uw toestel (computer, tablet of smartphone) worden geïnstalleerd om uw huidige én volgende bezoek zo aangenaam en vlot mogelijk te maken.

Deze cookies onthouden geen persoonlijke informatie zoals uw naam of uw adres. De informatie die door deze cookies wordt verzameld is volledig gericht om de gegevens van uw browser te lezen en de website zo performant als mogelijk weer te geven. De andere cookie is erop gericht uw voorkeurstaal op te slaan om de website ook bij uw volgende bezoek in deze taal weer te geven.

U kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van u browser. Voor meer informatie over het uitschakelen van deze cookies kan u terecht op http://www.aboutcookies.org/.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De FSMA verwerkt deze gegevens om uw vraag te beantwoorden. De FSMA kan deze persoonsgegevens ook ruimer verwerken in het kader van de projecten die zij realiseert ter vervulling van haar wettelijke opdracht bij te dragen tot de financiële vorming van de afnemers van financiële producten of diensten.

Conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992 beschikt u onder bepaalde voorwaarden over een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens.